Cassandra Holmquist och Christopher Nilsson

Cassandra är undersköterska från Höganäs och arbetar på Elinebo vårdboende i Helsingborg. Cassandra insåg snabbt det problematiska i besöksförbudet för patienterna på vårdboendet och tillsammans med sin sambo Christopher Nilsson var dem snabba på att hitta en lösning för detta.

Motivering:

Långt från kommunikations- och it-avdelningar såg undersköterskan och höganäsaren Cassandra Holmqvist ett problem med kontakt när besöksförbuden infördes på vårdboendena under inledningen av pandemin. Under en helg i april förra året kom hon på lösningen tillsammans med sambon Christopher Nilsson och de skapade ett bokningssystem för videosamtal. Bokningsplattformen anhörigmöte.se där de anhöriga kunde boka upp tider och lät personalen förbereda hyresgästen och bistå med tekniken blev en succé på Elineparks vårdboende i Helsingborg. Och idén skickades snabbt högre upp i kommunen. Snabbt infördes systemet på alla kommunens vårdboenden i Helsingborg. Hela coronakrisen har blivit en katalysator för att hitta snabba lösningar. Cassandra Holmquist och Cristopher Nilsson är ett bevis på det. 
Kontakt

Adress:
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
Box 1336
251 13 Helsingborg

E-post: info@mih.m.se

Org.nr: 843002-3559

Mih online
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Copyright © 2018