Joachim Samuelsson, (Crunchfish)

Joachim är en framgångsrik entreprenör och teknikpionjär från Helsingborg. Han är idag engagerad som VD i börsnoterade Crunchfish med uppfinningar inom digitala kontanter, geststyrning och för att minska matsvinnet. Joachim var en en stark opinionsbildare i Öresundskraftsfrågan  samt är och har varit eldsjäl i många olika nätverk i Helsingborg.

Motivering:

Joachim var en eldjsäl i att skapa i opinion kring frågan om Öresundskrafts försäljning. Denna röst var viktig att den blev hörd utifrån att den motsvarade ca 96% av helsingborgarnas åsikt i denna fråga. Joachim brinner för nätverkande och hur det på olika sätt kan föra människor framåt. Han var delaktig i skapandet av Forza, vilket är en organisation som inspirerar och coachar unga människor mellan 18-30 inom entreprenörskap och självledarskap, men var även delaktig i skapandet av Drivkraft Helsingborg, mentorskap och läxhjälp för att stärka och inspirera individen i sin vardag och därmed nå sin potential. Joachim var även en starkt drivkraft i skapandet av Marknadsföreningens frukostklubb 2005, samt nätverket Tropikhattarna.

Kontakt

Adress:
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
Box 1336
251 13 Helsingborg

E-post: info@mih.m.se

Org.nr: 843002-3559

Mih online
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Copyright © 2018