Lisa Hassel

Lisa Hassel är IVA-sjuksköterska sedan 12 år tillbaka på Helsingborgs lasarett. När pandemin slog till förändrades hennes och tillika hennes kollegors vardag och Lisa tog sig an en viktig roll att föra sjukvårdspersonalens talan för ökad förståelse och uppmärksamhet hos allmänheten. Lisa Hassel är även skyddsombud och har kämpat för att förbättra arbetsförhållandena både på själva arbetsplatsen men också genom att föra debatten i media. 

Motivering:

”Aldrig någonsin har vårdpersonalen i Sverige slitit så hårt som våren 2020”, skrev sjuksköterskan Lisa Hassel i HD i september 2020. Och så kom hösten. Under en exceptionell tid som saknar motstycke i vår moderna historia var det den svenska vårdapparaten som fick utstå mest tryck. När Covid 19 lamslog länder och samhälle lades en stor börda på alla vårdbiträde, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som med risk för sina egna liv vårdade svårt sjuka coronapatienter. Lisa Hassel blev i olika medier på många sätt en röst för all denna sjukvårdspersonal som dag ut och dag in slet för att skydda oss andra. För Lisa var det viktigt med ökad förståelse vad IVA innebär och vad det innebär att vårda 20 patienter samtidigt istället för i normalfallet 8 samt faran med att inte följa riktlinjerna.

Kontakt

Adress:
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
Box 1336
251 13 Helsingborg

E-post: info@mih.m.se

Org.nr: 843002-3559

Mih online
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Copyright © 2018