Resursens Hus

Resursens hus blir en samlingsplats där människor hämtar paket, lämnar in avfall till återvinning eller återbruk, och mycket mer. Ambitionen är att stötta en mer cirkulär ekonomi, minska avfall och skapa en känsla av social gemenskap.

Motivering:

Idén med Resursens hus är i grunden enkel. Samla hanteringen av
rest-resurser, utlämningar från e-handel, matkassar och olika
mobilitetslösningar på kvartersnivå. Skapa en gemensam plats för allt detta, som skapar social samvaro i kvarteret. Och utveckla konceptet tillsammans med de boende. Resultatet blir ökad livskvalitet och mer effektiva transporter.

Kontakt

Adress:
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
Box 1336
251 13 Helsingborg

E-post: info@mih.m.se

Org.nr: 843002-3559

Mih online
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Copyright © 2018