Sustainable Foodwaste

Sustainable Food Waste är ett FoodTech-företag som vill bidra till en ansvarsfull och hållbar hantering av tempererat livsmedel. Detta genom ett unikt temperaturkoncept med fokus på en app-lösning. SFW appen kan, med hjälp av säkerställd data, ge aktörerna i livsmedelskedjan tydlig och aktuell information om hur en produkts hållbarhet kan ha påverkats av en temperaturhöjning och därigenom generera ett nytt bäst före-datum för att förhindra onödigt matsvinn.

Motivering:

Matsvinn är världens tredje största utsläppare av växthusgaser. Vår
omedvetenhet kring vårt ansvar för miljön har gjort att vi idag slösar på jordens resurser, mer än vad vi har råd med. När ekonom- studenterna Nazih och Jakob började extraknäcka bakom kyldisken och på lagret på två stora livsmedelsaktörer såg de hur stora mängder livsmedel kasserades på grund av en osäkerhet kring produkternas kvalitet och hållbarhet. Om produkterna blev utsatta för en misstänkt temperaturhöjning slängdes de direkt, trots att de kunde vara i bra
skick. Om maten utvärderas på ett korrekt sätt går det att konsumera. Istället för att låta klimatångesten ta över, valde de att agera direkt och ta ansvar för ett av jordens största miljöproblem. De slog ihop sina upplevelser, kunskaper och erfarenheter och tog fram en app som fastställer om livsmedelsprodukten måste kasseras eller om den går att konsumera med hänsyn till den förkortade hållbarheten. Detta är en produkt som alla aktörer i livsmedelskedjen är i stort behov av eftersom den ger en ökad hållbarhet för både miljön och ekonomin på ett innovativt och revolutionerande sätt, därför har vi juryn valt att nominer Sustainable Food Waste till priset Årets Nytänkare.

Kontakt

Adress:
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
Box 1336
251 13 Helsingborg

E-post: info@mih.m.se

Org.nr: 843002-3559

Mih online
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Copyright © 2018