Wellbefy

Wellbefy är ett HR/ health-tech företag som utvecklar en plattform för att hjälpa organisationer att skapa ett mer proaktivt arbete med välmående på arbetsplatsen. En arbetsplats där medarbetaren står i centrum. Detta genom att dels erbjuda pulsmätningar av engagemang och hälsa men även aktivitetsutmaningar. Utgångspunkten ligger i att stärka medarbetaren på individnivå.

 

Motivering:

Wellbefy grundades då Sandra, personen bakom idéen, var trött på att se sjukskrivningar och ohälsa konstant öka i samhället samtidigt som engagemanget på arbetsplatsen går nedåt. Medarbetaren är den viktigaste resursen en organisation har trots det är det många organisationer som glömmer, eller inte riktigt vågar att investera i human kapitalet. I linje med the global goals 3.4 vill därför Wellbefy verka för att förändra synen på organisatorisk hälsa och medarbetarupplevelsen. Lämna det reaktiva och individualiserade och gå mot det främjande och proaktiva där medarbetaren är i centrum.

Kontakt

Adress:
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
Box 1336
251 13 Helsingborg

E-post: info@mih.m.se

Org.nr: 843002-3559

Mih online
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Copyright © 2018